Circulaire Verwerking van RKG-slib en veegzand bij Zandrecycling Nederland

Bent u een ontdoener van RKGV? Ofwel Riool-, Kolk-, Gemaalslib en Veegzand? Dan weet u ook hoezeer deze materie is verontreinigd. Bij Zandrecycling Nederland weten we hoe we het kunnen reinigen en hergebruiken. Zandrecycling Nederland is al meer dan 30 jaar dé specialist op het gebied van Circulaire Verwerking van RKGV.

Zandrecycling Nederland is het enige bedrijf in Nederland dat zich volledig heeft toegespitst op het reinigen en recyclen van RKGV. We doen dat voor onder andere gemeenten, waterschappen, rioolreinigingsbedrijven en grond-, weg en waterbouwbedrijven. Onze werkwijze is uniek en geheel conform de kleinste paragrafen van de Nederlandse Milieuwet. Het reinigen van RKGV vraagt immers om een speciale aanpak, waarbij milieuzorg en volksgezondheid voorop staan.

Mobile Soil Washing Plant

RKGV bevat allerlei giftige stoffen die onder geen beding mogen terugkomen in het milieu. Zoals olieresten en zware metalen. Voor het grootste deel bestaat RKGV echter uit zand, grind en gesteente. Deze materialen kunnen prima worden hergebruikt. Al in de jaren tachtig ontwikkelde Zandrecycling Nederland een reinigingsinstallatie, waarmee de giftige fracties op de snelst en best mogelijke wijze kunnen worden gescheiden van de herbruikbare bestanddelen. Deze Mobile Soil Washing Plant (MSWP) maakt RKGV industrieel schoon en geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld de weg- en waterbouw.

Circulaire Economie

Zandrecycling Nederland biedt een uitstekende landelijke dekking van inzamel- en verwerkingslocaties. Omdat de belangstelling, met name bij gemeenten, voor Circulaire Economie snel toeneemt zullen we daarin blijven investeren (bekijk het actuele locatie-overzicht). Wilt u meer weten over Circulaire Verwerking van RKG-slib en veegzand? Of wilt u meer weten over de wet- en regelgeving omtrent verontreinigd afval? Neemt u dan gerust contact op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

Zandrecycling Nederland biedt u:

• Gecertificeerde veegvuil- en RKG-slibverwerking
• Gecertificeerde transportmogelijkheden
• Directe toekenning gratis afvalstroomnummer (ASN)
• Landelijke dekking inzamel- en verwerkingslocaties
• Snelle en punctuele dienstverlening
• Elektronische begeleidingsbrief (Waalwijk en Venhorst)