Daarom ZRN

Gemeente Hoeksche Waard:

Transitie in Circulaire Economie.

 

De RAD HW, kortweg RAD (Regionale Afvalstoffendienst), is de grootste inzamelaar van (bedrijfs)afval in de gemeente Hoeksche Waard. Het bedrijf voert uiteenlopende taken uit op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Sinds 2018 levert de RAD het veegvuil in bij Zandrecycling Nederland.

Zowel de gemeente Hoeksche Waard als de RAD maken zich al geruime tijd sterk voor een transitie naar een circulaire economie. Een vaste samenwerking met Zandrecycling Nederland sluit daar goed op aan. Hoeksche Waard en de RAD zetten in op circulaire economie vanuit milieutechnisch oogpunt, maar ook omdat hergebruik van grondstoffen een flinke kostenbesparing met zich meebrengt.

Gemeente Rotterdam:

Uitstekende faciliteiten en terreinhygiëne.

 

Het Rotterdamse Stadsbeheer (voorheen Roteb) is al sinds de oprichting van Zandrecycling Nederland (1988) één van de grotere aanvoerders van RKG-slib en veegvuil. Belangrijke redenen om steeds weer te kiezen voor ZRN zijn de gunstige tarieven en de diverse voorzieningen op de inzamel/verwerkingslocaties.

Stadsbeheer voert RKG-slib en veegzand aan op locatie Schiedam, waar onder andere een ruim stortbordes aanwezig is. Met name de ZRN-locaties in eigen beheer worden dagelijks goed onderhouden en bieden alle uitstekende faciliteiten die de terreinhygiëne ten goede komen.

Gemeente Den Haag:

Nauw samenwerken voor een lager tarief.

 

Zandrecycling Nederland is al vele jaren de ‘hofleverancier’ van Den Haag als het gaat om de verwerking van veegvuil. Medio 2019 is een nieuw en uniek samenwerkingsverband aangegaan dat moet gaan leiden tot een aanzienlijke kostenreductie.

Overeengekomen is dat de gemeente zorgdraagt voor een hogere veegvuil-kwaliteit (minder glas, blikjes etc.), zodat Zandrecycling Nederland kan reinigen tegen een lager tarief. Vanaf een bepaalde kwaliteit vervallen bovendien de afvalstoffenheffing en het verbrandingstarief. Om het beoogde resultaat zo goed en zo snel mogelijk te bewerkstelligen, zullen beide partijen kritisch de vinger aan de pols houden en regelmatig in overleg treden. Daarnaast zal de gemeente ‘de operatie’ onder de aandacht brengen van haar burgers.

Wij bieden u...

Gecertificeerde veegvuil- en RKG-slibverwerking.
Gecertificeerde transportmogelijkheden.
Directe toekenning gratis afvalstroomnummer (ASN).
Landelijke dekking inzamel- en verwerkingslocaties.
Snelle en punctuele dienstverlening.
Elektronische Begeleidingsbrief.