Rotterdam kiest weer voor Zandrecycling Nederland

Rotterdam kiest weer voor Zandrecycling Nederland

Gemeente Rotterdam heeft het verwerken van RKG-slib voor de komende vier jaar wederom uitbesteed aan Zandrecycling Nederland. RKG-slib is verontreinigde materie afkomstig uit riolen, kolken en gemalen. Zandrecycling Nederland verwerkt deze materie door het extractief te reinigen en te recyclen tot schone bouwmaterialen. De overeenkomst betreft ook het verwerken van zandvangresten.

In het aanbestedingsdocument zocht Gemeente Rotterdam naar ‘de beste verwerker van RKG-slib en zandvangresten’. In het kader van de circulaire economie die de gemeente nastreeft, werden daarbij hoge eisen gesteld aan duurzaamheid en maatschappelijke waarden. Zandrecycling Nederland is al sinds de oprichting in 1988 gespecialiseerd in het duurzaam en maatschappelijk verantwoord verwerken van RKGV. De grondige reinigingsmethode van Zandrecycling Nederland zorgt ervoor dat 85% van het verontreinigde slib kan worden gerecycled tot zand en grind voor industrieel hergebruik. Ook van de restfracties komt niets terug in het milieu. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de aangescherpte regelgeving van het nieuwe Landelijke Afvalbeheer Plan (LAP 3), dat sinds 27 december 2017 van kracht is. Zandrecycling Nederland beschikt over een groeiend netwerk van inzamel- en verwerkingslocaties en reinigt het RKGV van meerdere gemeenten in Nederland.Wij bieden u...

Gecertificeerde veegvuil- en RKG-slibverwerking.
Gecertificeerde transportmogelijkheden.
Directe toekenning gratis afvalstroomnummer (ASN).
Landelijke dekking inzamel- en verwerkingslocaties.
Snelle en punctuele dienstverlening.
Elektronische Begeleidingsbrief.