Overheid verhoogt afvalstoffenheffing

Overheid verhoogt afvalstoffenheffing

Onlangs heeft de overheid de belastingplannen voor 2019 gepresenteerd. Zoals in het regeerakkoord was aangekondigd zal er een verhoging plaatsvinden van de afvalstoffenheffing. Volgens voorlopige berekeningen zal het storten en verbranden van afval binnen Nederland uitkomen op € 31,39 per 1000 kilogram (was € 13,21 per 1000 kg).

De voorgenomen verhoging zal uiteraard ook z’n effect hebben op de verwerkingskosten van RKGV. De nieuwe tarieven zijn echter nog niet definitief vastgesteld. Bovendien is het nog onduidelijk of er een overgangstermijn komt voor reeds ingenomen materiaal, dat pas na 1 januari kan worden verwerkt. Komt die er níet, dan zal de tariefaanpassing snel worden ingevoerd. Komt er wél een overgangstermijn, dan zal de verhoging per 1 januari 2019 worden ingevoerd.Wij bieden u...

Gecertificeerde veegvuil- en RKG-slibverwerking.
Gecertificeerde transportmogelijkheden.
Directe toekenning gratis afvalstroomnummer (ASN).
Landelijke dekking inzamel- en verwerkingslocaties.
Snelle en punctuele dienstverlening.
Elektronische Begeleidingsbrief.