Testimonial
Gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Stadsbeheer (voorheen Roteb) is al sinds de oprichting van Zandrecycling Nederland (1988) één van de grotere aanvoerders van RKG-slib en veegvuil. Belangrijke redenen om steeds weer te kiezen voor ZRN zijn de gunstige tarieven en de diverse voorzieningen op de inzamel/verwerkingslocaties. Stadsbeheer voert RKG-slib en veegzand aan op locatie Schiedam, waar onder andere een ruim stortbordes aanwezig is. Met name de ZRN-locaties in eigen beheer worden dagelijks goed onderhouden en bieden alle uitstekende faciliteiten die de terreinhygiëne ten goede komen.