Testimonial Gemeente
Hoeksche Waard

De RAD HW, kortweg RAD (Regionale Afvalstoffendienst), is de grootste inzamelaar van (bedrijfs)afval in de gemeente Hoeksche Waard. Het bedrijf voert uiteenlopende taken uit op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Sinds 2018 levert de RAD het veegvuil in bij Zandrecycling Nederland. Zowel de gemeente Hoeksche Waard als de RAD maken zich al geruime tijd sterk voor een transitie naar een circulaire economie. Een vaste samenwerking met Zandrecycling Nederland sluit daar goed op aan. Hoeksche Waard en de RAD zetten in op circulaire economie vanuit milieutechnisch oogpunt, maar ook omdat hergebruik van grondstoffen een flinke kostenbesparing met zich meebrengt.