Bij Zandrecycling Nederland komt 100% van uw RKGV goed terecht

Wereldwijd worden er diverse reinigingsmethodes gehanteerd voor de verwerking van RKG-slib en veegzand. Er is echter maar één methode om het goed te doen: extractieve reiniging, gecombineerd met groot gevoel voor verantwoordelijkheid en een stipte naleving van de wet. Bij Zandrecycling Nederland houdt dit in dat we het overgrote deel van het door u aangeboden rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegvuil recyclen tot schone (bouw)materialen, die bijvoorbeeld in de weg- en waterbouw worden hergebruikt (70 tot 85%). De rest bestaat uit bestanddelen die geschikt zijn voor energieopwekking (verbranding) of verdere recycling. Een minimale hoeveelheid niet-reinigbare restfractie wordt, geheel conform de wet- en regelgeving, afgevoerd naar officiële stortlocaties, om daar uiteindelijk dienst te doen als fundering voor bijvoorbeeld een golfterrein of een natuurpark. Onder toezicht van het Rijk worden deze locaties door de beherende instanties continu verzorgd, zodat de veiligheid blijvend kan worden gegarandeerd. Bij Zandrecycling Nederland komt 100% van uw RKGV dus absoluut op de juiste plaats terecht. Ook voor u is dat een zorg minder. Als ontdoener of aanbieder bent u immers verplicht te weten wat er exact met uw slib en veegzand gebeurt. Bij Zandrecycling Nederland kunt u dan ook altijd rekenen op volledige transparantie met betrekking tot onze werkwijze en de eindbestemmingen van de diverse fracties.

 

Fracties
Scheidingspercentage extractieve reiniging
Bestemming
RKG-slib
Veegzand
Grof puin
(gesteente > 20 mm)
ca. 5%
ca. 3%
Geschikt voor verwerking t.b.v. hergebruik
Fijn puin
(gesteente > 3 mm en < 20 mm)
ca. 10%
ca. 4%
Direct geschikt voor hergebruik
Zand (categorie industrie)
(63 µm tot 3 mm)
ca. 70%
ca. 65%
Direct geschikt voor hergebruik
Organisch afval
(bladeren, takjes, etc.)
ca. 2%
ca. 10%
Geschikt voor verbranding
Grove fractie
(metaal, hout, kunststof, glas)
ca. 1%
ca. 3%
Geschikt voor verdere recycling
Niet-reinigbare fractie
(slibkoek)
ca. 12%
ca. 15%
Afgevoerd naar officiële stortlocatie

 

– Genoemde percentages zijn afhankelijk van het seizoen.

– Veegzand dat niet voor extractieve reiniging in aanmerking komt, wordt gescheiden in inerte fractie en restfractie. De restfractie wordt afgevoerd naar officiële stortlocaties. De inerte fractie wordt verwerkt tot bouwzand (klasse Industrie).