Wat is een VIHB-nummer?

Het VIHB-nummer staat voor ‘Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar’. Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan. VIHB-nummerDe NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op de website van de NIWO. Om in aanmerking te komen voor registratie op de lijst dient te worden voldaan aan diverse eisen op het gebied van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.