Wat is een Euralcode?

Met de Eural (Europese afvalstoffenlijst) is sinds 8 mei 2002 het onderscheid tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen in de hele Europese Unie gelijkgetrokken. Op deze lijst worden ca. 800 afvalstoffen benoemd en voorzien van codes. Iedereen die met afvalstoffen te maken heeft dient van de Eural gebruik te maken, zoals primaire ontdoeners (bedrijven), afval be- en -verwerkende bedrijven, overheden en toezichthoudende instanties. De Eural bestaat uit 20 hoofdstukken, ingedeeld naar het soort afvalstof. De verschillende soorten afvalstoffen worden gedefinieerd door een zescijferige code; twee cijfers van het betreffende hoofdstuk, twee cijfers van het subhoofdstuk en twee cijfers van het volgnummer. Voor RKGV geldt hoofdstuk 20 (Stedelijk afval) en subhoofdstuk 03 (Overig stedelijk afval). Het volgnummer van veegzand is 03 en het volgnummer van RKG-slib is 06. Kortom, de Euralcodes van veegzand en RKG-slib zijn respectievelijk 20 03 03 en 20 03 06.