Wat is een Begeleidingsbrief?

Voor het transporten en afvoeren van afvalstoffen is een Begeleidingsbrief nodig. Dit is een door de overheid voorgeschreven document, uitgegeven door het Beurtvaartadres en voorzien van een uniek nummer. De Begeleidingsbrief bestaat uit een wit voorblad met drie doorslagen. De eerste doorslag is voor de transporteur, de tweede doorslag voor de ontvanger en de derde doorslag voor de ontdoener. De brief dient voorafgaand aan het transport volledig te worden ingevuld, inclusief Afvalstroomnummer, afvalsoort en Euralcode. Zowel de ontdoener als de transporteur moeten de Begeleidingsbrief ondertekenen; het voorblad blijft op de locatie van herkomst. De ontvangende inrichting controleert de gegevens, voegt de weeggegevens toe en voorziet de Begeleidingsbrief van een handtekening. De transporteur krijgt de eerste doorslag mee voor de eigen administratie. De tweede doorslag blijft bij de ontvangende inrichting en de derde doorslag wordt door de ontvangende inrichting, doorgaans samen met de factuur, naar de ontdoener gezonden. Alle documenten dienen door alle partijen vijf jaar te worden bewaard.

Elektronische begeleidingsbrief

Sinds 2018 heeft Zandrecycling Nederland op verschillende locaties de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) ingevoerd. begeleidingsbriefRaadpleeg voor een actueel overzicht de tabel ‘Inzamel- en verwerkingslocaties Zandrecycling Nederland’.