Wat is een Begeleidingsbrief?

Voor het transporten en afvoeren van afvalstoffen is een Begeleidingsbrief nodig. Dit is een door de overheid voorgeschreven document, uitgegeven door het Beurtvaartadres en voorzien van een uniek nummer. De Begeleidingsbrief bestaat uit een wit voorblad met drie doorslagen. De eerste doorslag is voor de transporteur, de tweede doorslag voor de ontvanger en de derde doorslag voor de ontdoener. De brief dient voorafgaand aan het transport volledig te worden ingevuld, inclusief Afvalstroomnummer, afvalsoort en Euralcode. Zowel de ontdoener als de transporteur moeten de Begeleidingsbrief ondertekenen; het voorblad blijft op de locatie van herkomst. begeleidingsbriefDe ontvangende inrichting controleert de gegevens, voegt de weeggegevens toe en voorziet de Begeleidingsbrief van een handtekening. De transporteur krijgt de eerste doorslag mee voor de eigen administratie. De tweede doorslag blijft bij de ontvangende inrichting en de derde doorslag wordt door de ontvangende inrichting, doorgaans samen met de factuur, naar de ontdoener gezonden. Alle documenten dienen door alle partijen vijf jaar te worden bewaard.

App voor Digitale begeleidingsbrief

In 2018 voerde Zandrecycling Nederland op de RKGV-inzamellocaties in Waalwijk en Venhorst de Digitale begeleidingsbrief in. Ook wel Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) genoemd. Sinds juni 2020 is het mogelijk om hiervoor een speciale app te downloaden. Bovendien kan daarmee nu ook op de locaties in Schiedam, Vlissingen, Wolvega en Amsterdam worden aangeleverd.

De begeleidingsbrief-app voor smartphones en tablets maakt het hele administratieve proces flink korter en sneller. Zo kunnen ritten vooraf worden aangemeld bij de desbetreffende locatie, zodat alvast de nodige voorbereidingen kunnen worden getroffen. De digitale begeleidingsbrief-app is ontwikkeld door LZP (Logistiek Zonder Papier). U kunt de app voor zowel iOS- als Android-toestellen hier downloaden. Ook kunt u rechtstreeks terecht in de Apple App Store of de Google Play Store.

Raadpleeg voor een actueel overzicht de tabel ‘Inzamel- en verwerkingslocaties Zandrecycling Nederland’.