Wat is een Afvalstroomnummer?

Voor de ontvangst van afvalstoffen geeft een ontvangende inrichting een Afvalstroomnummer (ASN) uit aan de ontdoener van het afval. Een ASN bestaat uit twaalf karakters waarvan de eerste vijf karakters gelijk zijn aan het verwerkersnummer van de locatie. Dit nummer is aan de locatie toegekend door de Provincie. De overige zeven karakters zijn door de ontvanger vrij om in te vullen. Aan het ASN wordt de ontdoener, de herkomst en de afvalstof gekoppeld. De ontvangende inrichting gebruikt het ASN bij het maandelijks melden van alle ontvangen afvalstoffen op vrachtniveau bij de overheid. Een Afvalstroomnummer hoeft in beginsel slechts eenmalig te worden aangevraagd. Het komt evenwel te vervallen als er langer dan 60 maanden geen meldingen op het nummer hebben plaatsgevonden. Zandrecycling Nederland is nagenoeg altijd telefonisch bereikbaar voor een directe afgifte van een afvalstroomnummer, waarvoor overigens geen kosten in rekening worden gebracht.