Route-inzameling en inzamelingsregeling

Er is sprake van route-inzameling als een inzamelaar op verschillende locaties gelijksoortige afvalstoffen ophaalt die tijdens de route met elkaar worden vermengd. Er is sprake van een inzamelingsregeling als een inzamelaar op verschillende locaties afvalstoffen ophaalt, maar elke vracht afzonderlijk aflevert bij de verwerkings- of inzamellocatie. In beide gevallen geldt de inzamelaar als ontdoener en is het de inzamelaar die de Begeleidingsbrief invult. Zowel route-inzameling als de inzamelingsregeling zijn in het leven geroepen om administratieve lasten te kunnen verlagen. In beide gevallen immers kan de inzamelaar gebruikmaken van slechts één Afvalstroomnummer. RKG-slib en veegzand komen beide in aanmerking voor zowel route-inzameling als de inzamelingsregeling.