Van vuil naar schoon in één verwerking

De MSWP (Mobile Soil Washing Plant), is een unieke combinatie van diverse reinigings- en scheidingstechnieken. De installatie wordt ingezet voor het extractief reinigen van RKGV en andere minerale afvalstoffen.

Extractieve reiniging, ook wel natte reiniging genoemd, is gebaseerd op het natuurkundig principe dat gronddeeltjes kleiner dan 63 µm elektrisch zijn geladen. Verontreinigingen zoals olieresten, zware metalen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s), hechten zich daardoor alleen aan deze kleine deeltjes en niet aan zand. Door aan het RKGV water toe te voegen en het geheel met grote kracht door de MSWP te pompen, wordt de materie in verschillende deelstromen geleid. De MSWP is dermate grondig dat het RKGV in slechts één rondgang kan worden gesplitst in fracties die direct herbruikbaar, verwerkbaar of afvoerbaar zijn, of voor verdere recycling kunnen worden aangeboden. Het proceswater wordt na elke rondgang gezuiverd en zoveel mogelijk, afhankelijk van de verwerkingslocatie, opnieuw ingezet.

De MSWP combineert onder andere de volgende reinigings- en scheidingstechnieken:

• Roterende trommelzeef voor het scheiden en wassen van de grove fractie
• Schudzeef voor het wassen en zeven van de fijne tot grove fractie
• Zandscheiding, hydrocyclonage, houtafscheider en ontwateringszeef
• Voorindikkers voor het scheiden van de fijne delen uit het proceswater
• Mechanische ontwatering door middel van zeefbandpersen of membraanfilterpersen

Klik hier voor de schematische weergave van het reinigingsproces op onze locatie in Schiedam.

Bekijk ook eens de video van het reinigingsproces op onze locatie in Schiedam: