Kennisinstituut Zandrecycling Nederland verwerkt, adviseert en ontzorgt

Zandrecycling Nederland is een klantgerichte onderneming die u graag wil ontzorgen. Dat begint al bij ons ‘product’: het geheel volgens de wettelijke voorschriften verwerken van riool-, kolk- en gemaalslib en veegzand. En we bieden u daarbij volledige transparantie over onze werkwijze en de eindbestemmingen van de diverse fracties. Als ontdoener of aanbieder bent u immers verplicht te weten wat er exact met uw slib en veegzand gebeurt. Ook ontzorgen we u desgewenst op het gebied van (gecertificeerd) transport en zijn we u razendsnel van dienst als er sprake is van urgentie.

Naast dit alles ontzorgen we u vooral door een kennisinstituut voor u te zijn. Bijvoorbeeld, als na onderzoek blijkt dat uw afval geen typisch RKGV is, dan geven we u graag een uitgebreid advies over de tekennisinstituut bewandelen weg. De wet- en regelgeving op het gebied van verontreinigd afval is complex en dynamisch. Zandrecycling Nederland is volledig op de hoogte en beantwoordt dagelijks vragen van bedrijven en instellingen die het zekere voor het onzekere willen nemen.