Laatste nieuws

  • Sinds juni 2020 is het bij Zandrecycling Nederland mogelijk om bij de meeste inzamellocaties middels een begeleidingsbrief-app RKGV aan te leveren. Digitaal aanleveren was al mogelijk in Waalwijk en Venhorst, maar nu geldt dit ook voor de locaties in Schiedam, Vlissingen, Wolvega en Amsterdam.

    Lees meer
  • Onlangs heeft de overheid de belastingplannen voor 2019 gepresenteerd. Zoals in het regeerakkoord was aangekondigd zal er een verhoging plaatsvinden van de afvalstoffenheffing. Volgens voorlopige berekeningen zal het storten en verbranden van afval binnen Nederland uitkomen op € 31,39 per 1000 kilogram (was € 13,21 per 1000 kg).

    Lees meer
  • Gemeente Rotterdam heeft het verwerken van RKG-slib voor de komende vier jaar wederom uitbesteed aan Zandrecycling Nederland. RKG-slib is verontreinigde materie afkomstig uit riolen, kolken en gemalen. Zandrecycling Nederland verwerkt deze materie door het extractief te reinigen en te recyclen tot schone bouwmaterialen. De overeenkomst betreft ook het verwerken van zandvangresten.

    Lees meer