Wat u moet weten

Zandrecycling Nederland is een erkende RKGV-verwerker die geheel werkt volgens de regels en protocollen die de milieuwetgeving in Nederland voorschrijft. Als ontdoener van RKG-slib of veegzand blijft u volgens de wet echter te allen tijde verantwoordelijk voor wat er met uw afval gebeurt. Het is daarom ook voor u van belang om de wet- en regelgeving op dit gebied te kennen. Door er vooral ook naar te verwijzen op uw aanbestedingen kunt u veel problemen in een later stadium voorkomen. Op de volgende pagina’s hebben wij de belangrijkste aspecten van de wetgeving voor u op een rijtje gezet. Via de bijgevoegde links kunt u zich desgewenst verder in de materie verdiepen. Voor meer uitgebreide informatie over de milieuwetgeving of over de juiste formuleringen op uw aanbestedingen, kunt u uiteraard ook terecht bij Zandrecycling Nederland.

Landelijk-afvalbeheerplan (LAP)
Sectorplan 9
Omgevingsvergunning
Activiteitenbesluit
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)