Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Op 1 januari 2005 trad in Nederland het AmvB ‘Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ in werking. Dit Besluit houdt in dat al uw bedrijfs- én gevaarlijke afvalstoffen door de ontvangers ervan dienen te worden geregistreerd of gemeld in het centrale meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). De melding kan plaatsvinden tot uiterlijk vier weken na afloop van de kalendermaand. Bevoegd gezag kan bij het LMA te allen tijde alle gegevens inzien van zowel de verwerkende instantie als de feitelijke ontdoener.

Klik hier voor meer informatie over het Besluit ‘Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’.

Klik hier voor de website van het LMA.