Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP): de basis van het afvalbeleid in Nederland

De Wet Milieubeheer en de diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om periodiek één of meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. Het eerste Landelijk Afvalbeheerplan trad in werking op 3 maart 2003 en was geldig tot en met 2009. Het tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 2) was geldig tot en met 2015, met een doorkijk naar 2021. Op 28 december 2017 is de derde versie (LAP 3) van kracht gegaan.

In het LAP wordt het algemene Nederlandse afvalbeheerbeleid aangegeven, met in bijlagen (Sectorplannen) de uitwerking van het beleid voor specifieke (categorieën) afvalstoffen. Aan de orde komen de traditionele activiteiten als afvalscheiding, inzamelen, nuttige toepassing, verbranden en storten. Maar óók overkoepelende onderwerpen als definities, doelstellingen, scenario’s, monitoring en handhaving. RKGV valt onder Sectorplan 9: ‘Afval van onderhoud van openbare ruimten’.

Klik hier voor meer informatie over het Landelijk Afvalbeheerplan.