De geschiedenis
van Zandrecycling Nederland

Eind jaren tachtig werden er in Nederland voor veel stoffen stortverboden afgekondigd. De Rijksoverheid wilde hiermee bedrijven en lokale overheden stimuleren om werk te maken van recycling en een verantwoorde afvalverwerking. In 1988 startten vandervalk+degroot (rioolreiniging), de AVR (afvalverwerking) en het toenmalige Dolman BV (zandwinning) een gezamenlijke onderneming met als specialisme: het winnen van herbruikbaar zand en andere (bouw)materialen uit rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegzand. Door continu te investeren werden de aanvankelijk eenvoudige technieken van Zandrecycling Nederland al snel geavanceerder. Bovendien groeide ook het aantal verwerkingslocaties dankzij samenwerking met onder andere Boskalis. Met zoveel slagkracht kon Zandrecycling Nederland niet anders dan uitgroeien tot dé RKGV-verwerker van Nederland.

Twee belangrijke ‘producten’

Het huidige Zandrecycling Nederland is een samenwerkingsverband van Boskalis Environmental en vandervalk+degroot. Daarnaast is ook het ‘product’ geleidelijk veranderd. In de eerste jaren was dat vooral het aanbieden van gerecycled zand en (bouw)materialen, verkregen uit RKGV. Later lag de nadruk meer op het milieu- en maatschappelijk verantwoord reinigen en verwerken van RKGV. De technieken van Zandrecycling Nederland bleken immers ver vooruit te lopen op de steeds strenger wordende wet- en regelgeving op het gebied van verontreinigd afval. Daardoor werd Zandrecycling Nederland een interessante partner voor gemeenten en bedrijven die zich op verantwoorde wijze wilden ontdoen van hun RKGV. Vandaag de dag zijn beide zaken even belangrijk. Enerzijds het innemen van RKG-slib en veegzand, om deze materies transparant en volgens de kleinste paragraven van de Milieuwet te verwerken. En anderzijds het winnen van (bouw)materialen in het kader van de Circulaire Economie, die momenteel wereldwijd hoog op de agenda staat.