Wat is een
VIHB-nummer?

Het VIHB-nummer staat voor ‘Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar’. Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan. De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op de website van de NIWO. Om in VIHB-nummeraanmerking te komen voor registratie op de lijst dient te worden voldaan aan diverse eisen op het gebied van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.