Extractieve reiniging: van vuil naar schoon na één verwerking

Extractieve reiniging, ook wel natte reiniging genoemd, is gebaseerd op het natuurkundig principe dat gronddeeltjes kleiner dan 63 µm elektrisch zijn geladen. Verontreinigingen zoals olieresten, zware metalen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s), hechten zich daarom alleen aan deze kleine deeltjes en niet aan zand. Door aan het slib en veegzand water toe te voegen en het geheel vervolgens met grote kracht door de installatie te pompen, raken de verontreinigde deeltjes los. De grondige technieken van Zandrecycling Nederland zijn door de jaren heen continu doorontwikkeld en uiteindelijk samengebracht in extractieve reinigingsinstallaties die RKG-slib en veegzand in één rondgang verwerken. Uw RKGV wordt er, met water als transport- en scheidingsmedium, in verschillende deelstromen geleid en gesplitst in fracties die direct herbruikbaar, verwerkbaar of afvoerbaar zijn, of voor verdere recycling kunnen worden aangeboden. Het proceswater wordt na elke rondgang gezuiverd en zoveel mogelijk, afhankelijk van de verwerkingslocatie, opnieuw ingezet.

Klik hier voor de schematische weergave van het reinigingsproces op onze locatie in Schiedam.

Bekijk ook eens de video van het reinigingsproces op onze locatie in Schiedam: